Live Settings

Theme Color

Box Layout

Mode

Favourite Color
Main Color
Reset

POLITICA DE LIVRARE MAGAZIN ONLINE

www.biroticatornado2000.ro

Livrarea și Modalitatea de livrare

Livrarea, modalitatea de livrare precum și denumirea Curierului sunt menționate în Mesajul electronic de confirmare.

Clientul se obligă să primească Produsul sau să desemneze o persoană cu privire la preluarea Produsului de la Curier. Produsul va fi livrat Clientului sau persoanei desemnate de Client, iar în lipsa acestora Curierul este însărcinat de Client să predea Produsul unei alte terțe persoane aflate în spațiul de la adresa de livrare. În acest ultim caz, Clientul își dă expres acordul cu privire la predarea Produsului unei alte terțe persoane aflate la adresa de livrare, presupunându-se că această terță persoană a fost mandatată de către Client cu preluarea Produsului de la Curier. Clientul sau persoana desemnata de Client pentru a lua in primire Produsul de la Curier are obligatia sa deschida Coletul in fata Curierului si sa verifice daca in Colet sunt toate produsele din Factura care insoteste Coletul si daca aceste produse au ambalajul intact.

La data livrării/recepționării Produsului Clientul se obligă să semneze o confirmare de primire (denumită în continuare ”Confirmarea de primire”). Confirmarea de primire face dovada deplină a faptului că Produsul a fost predat Clientului de către Curier si a faptului ca coletul si continutul lui sunt conform factura si intacte.

Termen de livrare

Tornado 2000, prin Curier, va încerca să livreze Produsul către Client într-un termen de 3 până la 5 zile lucrătoare, calculat de la data recepționării Mesajului electronic de confirmare. Livrarea Produsului se face, de regula, in zilele de Luni – Vineri între orele 09:00 – 17:00, exceptând zilele sărbătoare legală.

Termenul de livrare poate fi influențat de asemenea de factori externi care nu țin de Tornado 2000, cazuri în care Termenul de livrare poate fi de cel mult 30 (treizeci) zile de la încheierea Contractului (denumită în continuare ”Termenul maxim de livrare”).

Clientul este îndreptățit să solicite rezoluțiunea Contractului pentru motivul depășirii Termenului maxim de livrare, dacă Tornado 2000 nu livrează Produsul într-un termen suplimentar stabilit în mod rezonabil de către Client sau dacă Clientul a informat în prealabil Tornado 2000 că termenul de livrare este esențial.

În vederea exercitării dreptului la rezoluțiunea Contractului, Clientul va transmite către Tornado 2000 o solicitare scrisă la adresa de postă electronică vanzari@tornado2000 sau la adresa poștală Tornado 2000 SRL – Depozit, Calea Rahovei nr. 266-268, Incinta Electromagnetica, corp 61, et. 3, cam. 4, sector 5, Bucuresti, menționând următoarele informații: număr de comandă, număr de factură, numele și prenumele solicitantului, adresa, număr de telefon, adresă de email, cod produs, denumire produs, cantitate, motivele rezoluțiunii - returnării, datele contului bancar: codul IBAN si numelei băncii.

Tornado 2000 va rambursa toate sumele plătite de către Client într-un termen de cel mult 14 zile de la data la care Clientul a comunicat Tornado 2000 decizia sa de încetare a Contractului, dacă solicitarea de rezoluțiune a Contractului este întemeiată și Produsul a fost returnat în întregime către Tornado 2000.

Sumele de mai sus vor fi restituite în contul bancar indicat de Client în solicitarea scrisă de rezoluțiune.

Document actualizat la: 29.06.2021